Technische specificaties

Soort route: lineaire route

Vertrekpunt: Bierge

KM: 9

Duur: 3 h

Hoogteverschil: 375 m

MIDE: 1-2-2-3

Moeilijkheid: 

 

Aanreisroute

Neem vanaf Bierge de HU-341 richting Rodellar. Sla na 9,5 km rechtsaf. Rijd ongeveer anderhalve kilometer met de auto tot een parkeerplaats/picknickplaats (tijdens het bezoek was de weg in slechte staat, maar er werd aan gewerkt. Geschikt voor alle soorten voertuigen). .


Beschrijving van route

De route begint bij de HU-341, op een afstand van 9,5 km van Bierge richting Rodellar. Hier slaat u af richting oosten en gaat u verder te voet of met de auto, tot een picknickplaats (1, 5 km). Vanaf hier kunt u te voet verder en volgt u de aanwijzingen "Cresta del Balcés". De weg stijgt over een afstand van ongeveer 3 km tot u een panoramisch uitzicht heeft over de gehele vallei en de omliggende rotsen. Hier kunnen de drie Pyreneeën gieren, de slechtvalk en de steenarend waargenomen worden.


Belangrijkste soorten

Meest representatieve vogelsoort: Lammergier (Gypaetus barbatus)

Standvogels: Rode patrijs, rode wouw, lammergier, vale gier, sperwer, buizerd, torenvalk, slechtvalk, steenarend, rotsduif, holenduif, houtduif, oehoe (zeldzaam), steenuil, ransuil, hop, grote bonte specht, kuifleeuwerik, theklaleeuwerik, boomleeuwerik, rotszwaluw, witte kwikstaart, winterkoning, roodborst, zwarte roodstaart, blauwe rotslijster, grote lijster, merel, Provençaalse grasmus, kleine zwartkop, vuurgoudhaan, staartmees, kuifmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, Vlaamse gaai, ekster, alpenkraai, kauw, zwarte kraai, raaf, zwarte spreeuw, spreeuw, huismus, ringmus, rotsmus, vink, Europese kanarie, groenling, putter, kneu, kruisbek (irruptief), cirlgors, grijze gors, grauwe gors.

Zomergasten: Zwarte wouw, aasgier, slangenarend, dwergarend, zomertortel, koekoek, Moorse nachtzwaluw, gierzwaluw, alpengierzwaluw, bijeneter, boerenzwaluw, huiszwaluw, nachtegaal, blonde tapuit, rode rotslijster, orpheusspotvogel, baardgrasmus, orpheusgrasmus, bergfluiter, grauwe vliegenvanger, wielewaal, roodkopklauwier.

Wintergasten: Havik, smelleken, veldleeuwerik, graspieper, alpenheggenmus, kramsvogel, zanglijster, zwartkop, tjiftjaf, goudhaan, rotskruiper, sneeuwvink (zeldzaam), sijs (irruptief), geelgors.

Trekvogels: Wespendief, kiekendieven, kraanvogel, houtsnip (zeldzaam), boompieper, waterpieper, gekraagde roodstaart, tapuit, koperwiek (irruptief), fitis, tuinfluiter, grasmus, bonte vliegenvanger.


Afbeeldingengalerij

  • Ruta_Sierra_de_Balced
  • Ruta_Sierra_de_Balced__2_
  • Ruta_Sierra_de_Balced__3_
  • Ruta_Sierra_de_Balced__4_
  • Ruta_Sierra_de_Balced__5_
  • quebrantahuesos

Kaart 

Bierge