Technische specificaties

Soort route: lineaire route

Vertrekpunt: Rodellar

KM: 9

Duur: 3 h

Hoogteverschil: 350 m

MIDE: 2-2-2-2

Moeilijkheid:

 

Aanreisroute

Neem op de A-22 afrit 77 richting Abiego (via de A-1229). Neem in Abiego de A-1227 richting Biergey en vandaar de HU-341 tot u aankomt in Rodellar (18 km). Volg in Rodellar de borden naar de kapel Virgen del Castillo en daal dan af naar de bodem van de kloof. Volg hiervoor de borden naar Surgencia de Mascún. Ga weer omhoog naar de grot van Andrebot (en de kloof met dezelfde naam) totdat u bij de dolmen van Losa Mora aankomt.


Beschrijving van route

De route begint in het noorden van het dorp Rodellar, in de wijk La Honguera, waar u de weg neemt die afdaalt naar de rivierbedding van de Mascún. De weg komt langs de bron van de Mascún en gaat door tot een pijl naar links richting de dolmen van Losa Mora. U bereikt de dolmen via een klim door de Andrebot-kloof. De hele route loopt door een rotsachtige omgeving. Keer terug naar het beginpunt via dezelfde weg.


Belangrijkste soorten

Meest representatieve vogelsoort: Rotskruiper (Tichodroma muraría)

Standvogels: Lammergier, vale gier, sperwer, buizerd, torenvalk, slechtvalk, steenarend, rotsduif, holenduif, houtduif, oehoe (zeldzaam), groene specht, grote bonte specht, rotszwaluw, witte kwikstaart, grote gele kwikstaart, waterspreeuw (zeldzaam), winterkoning, roodborst, zwarte roodstaart, blauwe rotslijster, grote lijster, merel, kleine zwartkop, vuurgoudhaan, staartmees, kuifmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, Vlaamse gaai, ekster, alpenkraai, kauw, zwarte kraai, raaf, huismus, ringmus, rotsmus, vink, Europese kanarie, groenling, putter, kneu, kruisbek (irruptief), cirlgors, grijze gors.

Zomergasten: Zwarte wouw, aasgier, slangenarend, dwergarend, zomertortel, koekoek, gierzwaluw, alpengierzwaluw, bijeneter, boerenzwaluw, huiszwaluw, nachtegaal, blonde tapuit, rode rotslijster, orpheusspotvogel, bergfluiter, grauwe vliegenvanger, wielewaal.

Wintergasten: Graspieper, alpenheggenmus, kramsvogel, zanglijster, zwartkop, tjiftjaf, goudhaan, rotskruiper, sneeuwvink (zeldzaam), keep (zeldzaam), sijs (irruptief), appelvink, geelgors.

Trekvogels: Wespendief, kiekendieven, zwarte ooievaar (zeldzaam), kraanvogel, houtsnip (zeldzaam), boompieper, waterpieper, gekraagde roodstaart, koperwiek, fitis, tuinfluiter, grasmus, bonte vliegenvanger.


Afbeeldingengalerij

  • Ruta_El_Real_de_Mascun__3_
  • Ruta_El_Real_de_Mascun__4_
  • Ruta_El_Real_de_Mascun__5_
  • Ruta_El_Real_de_Mascun__6_
  • treparriscos

Kaart 

Rodellar