Fornillos de Ilche ligt vlak bij Barranco de la Clamor, op een heuvel van 341 meter hoogte, op de weg naar Barbastro.

Het meest opvallende gebouw is de Iglesia de San Miguel (12e-13e eeuw).

De handelskenmerken van steenhouwwerk en het spitsbooggewelf dat het enige schip bedekt getuigt van de middeleeuwse oorsprong van deze prachtige kerk, die een hele transformatie onderging aan het begin van de 17e eeuw: de buitenmuren werden hoger met een galerij van bakstenen bogen en de binnenkant werd uitgebreid met diverse kapellen, met gotische, stervormige ribgewelven en een massieve klokkentoren die aan de onderkant wachthuisjes had om de tegenspoed te bezweren.

Uiteindelijk, in de 18e eeuw, werd de kerk verrijkt met een nieuwe tegelvloer in het presbyterium en met een nieuwe kapel waarvan het gewelf werd versierd met mooi pleisterwerk. Uit deze tijd stammen ook de hervorming van het atrium en de buitenste voorgevel, van een populair en simpel ontwerp.

Op een rotsachtige groeve bekend als Piedra de la Magdalena liggen de weinige resten van wat ooit een middeleeuws militair-religieus geheel was: een waterbassin, twee stukken trap in de rots uitgehouwen, een open doorgangetje in de steen bij wijze van tunnel en het fundament van een bouwwerk.

22 juli wordt het feest ter ere van Santa Maria Magdalena gevierd. 

 

  • Fornillos 1
  • Fornillos 2
  • Fornillos 3
  • Fornillos 4
  • Fornillos 5
  • Fornillos 6
  • Fornillos 7