De Romeinse weg stak de rivier de Cinca over door middel van een brug, waarvan de resten bewaard zijn gebleven en te zien zijn in de buurt van Castejón. Het was een zeer lange brug (ongeveer 500 meter lang en twintig bogen), een deel hiervan werd buiten de bedding van de rivier gebouwd uit voorzorgsmaatregel tegen mogelijke alluvialen.

De brug van Castejón speelde zonder twijfel een belangrijke rol wat betreft communicatie in dit gebied. Een goed voorbeeld hiervan is dat in de nabije omgeving een dorp naar deze brug is vernoemd.

Deze monumentale brug bleef in gebruik tijdens de Middeleeuwen tot aan het begin van de 16e eeuw.

De definitieve vernieling van de brug vond plaats tijdens de Carlistische Oorlogen in de 19e eeuw. Vanaf dat moment moest er naar een alternatief worden gezocht om de rivier de Cinca over te steken. Om die reden werd naast het eeuwenoude viaduct een steiger geplaatst, samen met een huis voor de veerman, dat uit romaanse zuilen bestaat.

 

  • Castejon. Puente romano 2
  • Castejon. Puente romano 3
  • Castejon. Puente romano