Technische specificaties

Soort route: lineaire route

Vertrekpunt: Berbegal

 KM: 15,6

Duur: 4 h

Hoogteverschil: 55 m

 MIDE: 1-1-2-3

 

Aanreisroute

Neem vanuit Barbastro de A1226 richting Berbegal. Neem in Berbegal de GR-45. Deze vertrekt in de buurt van de gemeentelijke weegbrug. Ga in oostelijke richting naar de gemeente Lacuadrada (einde van de route).


Beschrijving van route

De route begint in Berbegal. Volg de route (GR 45) die begint bij de gemeentelijke weegbrug en die naar de dorpskern van Lacuadrada leidt (einde van de route). Keer terug langs dezelfde weg. De heenweg is 7,8 km lang en kan te voet, per fiets of per four wheel drive worden afgelegd.

De route loopt door een vlakte met een overvloed aan korenvelden, braakliggende percelen, natuurlijke vegetatie en een paar steeneikenbosjes en amandelboomgaarden. We bevelen aan deze route in het voorjaar of de zomer te doen, omdat dan de scharrelaar, het mannetje van de kleine trap en de kleine torenvalk waargenomen kunnen worden. 


Belangrijkste soorten

Meest representatieve vogelsoort: Kleine trap (Tetrax tetrax)

Standvogels: Steenarend (zeldzaam), buizerd, bruine kiekendief, torenvalk, ransuil, steenuil, rode patrijs, griel, Provençaalse grasmus (zeldzaam), ringmus, grauwe gors.

Zomergasten: Zwarte wouw, grauwe kiekendief, boomvalk, kleine torenvalk, kleine trap (in niet bevloeid land), kwartel, Moorse nachtzwaluw, bijeneter, scharrelaar, orpheusgrasmus, brilgrasmus, baardgrasmus, blonde tapuit, orpheusspotvogel, etc.

Wintergasten: Steenarend (nog niet volwassen en jong), blauwe kiekendief, smelleken, kleine trap (in luzerne), vanellus, zanglijster, geelgors (zeldzaam).

Trekvogels: Kraanvogel, tapuit, fitis, bonte vliegenvanger, etc.


Afbeeldingengalerij

  • Berbegal. Introduccion 2
  • Berbegal. Introduccion 5
  • Berbegal. Introduccion 6
  • Berbegal. Introduccion 7
  • sison

Kaart 

Berbegal