Technische specificaties

Soort route: circulaire

Vertrekpunt: Castillazuelo

 KM: 3,4

 Duur: 1 h

Hoogteverschil: 10 m

 MIDE: 1-2-2-1

 

Aanreisroute

Neem vanaf Barbastro de A-1232 richting Alquézar. Na 5 km komt u aan in Castillazuelo. Parkeer uw auto in Castillazuelo op de gemeentelijke parkeerplaats tegenover de frontonbaan en naast de zwembaden. Loop het dorpscentrum door en steek de brug over de rivier over. Begin de route langs de rechteroever van de rivier richting westen en eindig op de parkeerplaats. Bewegwijzerde route ("Rals Vals de Castillazuelo").


Beschrijving van route

De rondwandeling begint in het centrum van Castillazuelo, nadat de brug over de Vero is overgestoken. De bewegwijzerde route "Rals Vals de Castillazuelo" loopt langs de rechteroever van de rivier de Vero in westelijke richting, naar een gebied van riviergeulen waar de rivier wordt overgestoken. Daarna keert u via de andere oever terug naar het dorp. De route loopt langs de oevers van de Vero in een landschap van boomgaarden en oeverbossen, steeneikbossen en akkers (koren en amandelbomen). Hier nestelt de ijsvogel in de holten van de rotsen.


Belangrijkste soorten

Meest representatieve vogelsoort: IJsvogel (Alcedo atthis)

Standvogels: Wilde eend, blauwe reiger, rode wouw, buizerd, sperwer, torenvalk, rode patrijs, waterhoen, waterral, groene specht, hop, ijsvogel, grote bonte specht, kleine bonte specht (zeldzaam), hop, grote gele kwikstaart, witte kwikstaart, merel, grote lijster, kleine zwartkop, zwartkop, mezen, rotsmus, putter, groenling, Europese kanarie, kneu, cirlgors, grauwe gors.

Zomergasten: Aasgier, zwarte wouw, dwergooruil, Moorse nachtzwaluw, draaihals, bijeneter, blonde tapuit, nachtegaal, tuinfluiter, kleine karekiet, grote karekiet, orpheusspotvogel, grauwe vliegenvanger, etc.

Wintergasten: Havik, smelleken, waterspreeuw (zeldzaam), zanglijster, roodborst, vink, keep, appelvink, grijze gors, geelgors, rietgors.

Trekvogels: Kraanvogel, tapuit, grasmus, fitis, bonte vliegenvanger, etc.


Afbeeldingengalerij

  • Ruta de Ras Vals 2
  • Ruta de Ras Vals 3
  • Ruta de Ras Vals 4
  • Ruta de Ras Vals 5
  • Ruta de Ras Vals 6
  • Ruta de Ras Vals 7
  • Ruta de Ras Vals 8
  • martin pescador

Kaart 

castillazuelo