Om de middeleeuwse burcht te beschermen die in de schaduw groeide van het kasteel van de baronie van Castro werd de stadsmuur gebouwd, die mettertijd een van die gebouwen zou worden waarop de grootsheid van de stad gebouwd zou worden «vanwege de pracht en praal die de vestingen en stadsmuren (zowel rechte als met kantelen) blijven houden».

De deuren waren een eersteklas stedelijk element omdat het de toegang was tot een gebied dat begrensd werd door muren die, wat hun functie ook was (defensief, fiscaal of representatief), ervoor zorgden dat er een buiten en een binnen was die alleen door de deur bereikt kon worden.

Tijdens enkele perioden van kalmte en rust verloren toegangspoorten hun oorspronkelijke verdedigingsfunctie, om andere taken te vervullen: in- en uitgang voor mensen en koopwaar, waarbij de poorten een fysiek punt werden voor controle en belastingen.

Estadilla beschikte over 4 poorten, een richting elke windstreek, geflankeerd door grote torens: Portal de la Fuente (naast Plaza Mayor), Portal del Romeo, del Llenado en del Sol, de enige die bewaard gebleven is.

De Portal del Sol, dat vandaag een stedelijk voorbeeld is van historische en landschapswaarde, roept bij ons een beeld op van rumoerige tijden waarin het nodig was om zich te beschermen tegen veldslagen, schermutselingen en belegeringen. 

 

  • Estadilla. Portal del Sol 2
  • Estadilla. Portal del Sol 3
  • Estadilla. Portal del Sol 4
  • Estadilla. Portal del Sol 5
  • Estadilla. Portal del Sol