Toen de kerk gebouwd werd, in de romaanse periode, had het slechts een schip, begrensd door dikke en solide muren zonder ramen, afgesloten door een tongewelf van steen. Het gewelf werd versterkt door ronde bogen die op zuilen steunden die verankerd waren aan de muur. Het bruggenhoofd werd gesloten met een apsis van een halve cirkel.

Maar, in de 18e eeuw veranderde alles. Men had een andere smaak gekregen en de sobere geometrie van de middeleeuwse kerk was niet meer voldoende voor die mannen en vrouwen die hun kerk wilden renoveren overeenkomstig de nieuwe mode die de Barok met zich meebracht. 

 

  • Huerta de Vero. Iglesia 2
  • Huerta de Vero. Iglesia 3
  • Huerta de Vero. Iglesia 4
  • Huerta de Vero. Iglesia