Technische specificaties

Soort route: lineaire route

Vertrekpunt: Terreu

 KM: 10

 Duur: 3 h

Hoogteverschil: 100 m

 MIDE: 1-2-2-2

 

Aanreisroute

Neem vanaf Barbastro de A-1226 richting Monesma (16 km). Volg in Monesma de borden richting Terreu totdat u de spoorweg kruist (10 km). Sla daar rechtsaf in westelijke richting, volg de weg ongeveer 2,2 km en parkeer de auto langs de weg. De twee routes beginnen hier.


Beschrijving van route

De twee routes beginnen op het kruispunt van de hoofdweg (HU-V-8741) en de weg van de aanreisroute naar het dorp Terreu. De eerste route gaat noordwaarts en gaat omhoog langs een weg tot Muela de Terreu. Tijdens het lopen kunnen zangers worden waargenomen en op de top het activiteitsgebied van de grote roofvogels. De tweede route gaat richting zuiden langs de muela en voert langs korenvelden. Tijdens de wandeling kan alpenkraai, kauw, blauwe rotslijster en zwarte tapuit worden waargenomen.


Belangrijkste soorten

Meest representatieve vogelsoort: Scharrelaar (Coracias garrulus)

Standvogels: Steenarend, vale gier, buizerd, bruine kiekendief, torenvalk, ransuil, steenuil, rode patrijs, zwartbuikzandhoen, griel, zwarte tapuit, blauwe rotslijster, Provençaalse grasmus, rotsmus, alpenkraai, kauw, zwarte kraai, raaf, grauwe gors.

Zomergasten: Aasgier, zwarte wouw, grauwe kiekendief, boomvalk, kleine torenvalk, kleine trap (in niet bevloeid land), kwartel, kuifkoekoek, Moorse nachtzwaluw, bijeneter, scharrelaar, bergfluiter, orpheusgrasmus, brilgrasmus, baardgrasmus, blonde tapuit, orpheusspotvogel, etc.

Wintergasten: Steenarend (nog niet volwassen en jong), blauwe kiekendief, smelleken, zanglijster, roodborst, vink, keep, appelvink, grijze gors, geelgors, rietgors.

Trekvogels: Kraanvogel, tapuit, fitis, bonte vliegenvanger, etc.


Afbeeldingengalerij

  • Terreu 1
  • Terreu 2
  • Terreu 3
  • Terreu 4
  • Terreu 5
  • carraca 1
  • carraca 2

Kaart 

Terreu