Dr. Andrés Martínez Vargas werd in het jaar 1861 geboren in Barbastro, waar hij de middelbare school volgde bij de Escolapios en zijn medicijnenstudie in Zaragoza, waar hij zijn doctorsgraad haalde aan de Universidad Central. Hij vervolgde zijn opleiding in de Verenigde Staten waar hij zich specialiseerde als kinderarts. Na zijn terugkomst verwierf hij één van de net gecreëerde plekken als hoogleraar kinderziekten. Dat was in het jaar 1888 in Granada. In het jaar 1892 verwierf hij na een loting het hoogleraarschap aan de Medicijnen Faculteit van Barcelona.

Hij was oprichter en directeur van het tijdschrift “La Medicina de los niños”, dat als thema kindergeneeskunde had. Vanaf 1914 organiseerde hij de Spaanse pediatrische congressen en nam hij deel aan verschillende congressen in het buitenland.

Hij was een fervent aanhanger van de “Nipiologie”, een discipline die in Italië opbloeide, en hij richtte in het jaar 1916 het eerste Nipiologisch Instituut van Spanje op in Barbastro. Het is een specialiteit van de pediatrie die zich toelegt op kinderen tot 2 jaar (tot ze praten). Het doel is om kinderen aandacht te schenken in de beginfase van hun leven en wel vanuit hygiënisch, medisch, juridisch en sociaal oogpunt. In Barbastro kon hij rekenen op de medewerking van Dr. Fidencio Sesé, die in 1925, toen “la Fiesta de la Infancia” (het feest van de kindertijd) werd gevierd, de aandacht vestigde op de daling van de kindersterfte. Ondanks dat er een mazelenepidemie was geweest, waren namelijk slechts 23 kinderen onder de vijf jaar overleden. Dit cijfer was extreem laag in vergelijking met de jaren daarvoor.

Dr. Martínez Vargas wordt beschouwd als de patriarch van de Spaanse Pediatrie en zijn invloed was onmiskenbaar voor de streek van Aragón vanwege zijn groot organisatorisch gevoel, zijn uitstekende relaties in het werkveld en zijn competenties. Hij overleed in het jaar 1948 in Barcelona. 

 

  • Escolapios 2
  • Escolapios 3
  • Escolapios 4
  • Escolapios 5
  • Escolapios 6
  • Escolapios