Technische specificaties

Soort route: circulaire

Vertrekpunt: Naval

 KM: 2,8

 Duur: 45 min

Hoogteverschil: 40 m

 MIDE: 1-2-2-1

 

Aanreisroute

Ga ongeveer 1 km voor aankomst in Naval richting de zoutpannen. Laat de auto daar staan en start de rondwandeling.


Beschrijving van route

Rondwandeling van 2,8 km door verschillende habitats, met name het oeverbos van de barranco (kloof) van de Llastra, korenvelden, amandel- en olijfbomen, met ruderale vegetatie in de berm. De hele route voert langs kalkstenen rotsen, vooral bedekt met bosachtige begroeiing van aleppoden en steeneik, samen met bodemvegetatie eigen aan het laaggebergte, gedomineerd door doornen.


Belangrijkste soorten

Meest representatieve vogelsoort: Rode wouw (Milvus milvus)

Standvogels: Rode patrijs, rode wouw, lammergier, vale gier, sperwer, buizerd, torenvalk, rotsduif, holenduif, houtduif, oehoe (zeldzaam), steenuil, ransuil, hop, groene specht, grote bonte specht, kuifleeuwerik, boomleeuwerik, rotszwaluw, witte kwikstaart, winterkoning, roodborst, zwarte roodstaart, blauwe rotslijster, grote lijster, merel, zwartkop, kleine zwartkop, vuurgoudhaan, staartmees, kuifmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, Vlaamse gaai, ekster, kauw, zwarte kraai, raaf, zwarte spreeuw, spreeuw, huismus, ringmus, rotsmus, vink, Europese kanarie, groenling, putter, kneu, kruisbek (irruptief), cirlgors, grijze gors, grauwe gors.

Zomergasten: Zwarte wouw, aasgier, slangenarend, dwergarend, zomertortel, koekoek, nachtzwaluw, Moorse nachtzwaluw, gierzwaluw, bijeneter, boerenzwaluw, roodstuitzwaluw, huiszwaluw, nachtegaal, blonde tapuit, rode rotslijster, orpheusspotvogel, baardgrasmus, orpheusgrasmus, bergfluiter, grauwe vliegenvanger, wielewaal, roodkopklauwier.

Wintergasten: Havik, smelleken, veldleeuwerik, graspieper, alpenheggenmus, kramsvogel, zanglijster, tjiftjaf, goudhaan, keep (zeldzaam), sijs (irruptief), appelvink, geelgors.

Trekvogels: Wespendief, kiekendieven, kraanvogel, houtsnip (zeldzaam), boompieper, waterpieper, gekraagde roodstaart, tapuit, koperwiek, fitis, tuinfluiter, grasmus, bonte vliegenvanger.


Afbeeldingengalerij

  • Camino de la Sal 2
  • Camino de la Sal 3
  • Camino de la Sal 4
  • Camino de la Sal
  • milano real

Kaart 

Naval