Technische specificaties

Soort route: circulaire 

Vertrekpunt: Olvena

 KM: 2,2

 Duur: 40 min

Hoogteverschil: 40 m

 MIDE: 1-2-1-1

 

Aanreisroute

Volg in Olvena de A-2211 richting Puebla de Castro, sla na ongeveer 500 meter af naar rechts en neem de zandweg. Volg deze ongeveer 600 meter en keer terug via een pad dat parallel loopt aan de snelweg en de kloof die naar het dorp leidt (2, 2 km in totaal). 


Beschrijving van route

Rondwandeling/rit van 2,2 km. De eerste 500 meter loopt de route langs de weg van Olvena naar Puebla de Castro, daarna gaat u rechtsaf een zandweg op en na 600 meter neemt u een andere weg in zuidelijke richting die u weer naar Olvena brengt. De route loopt door velden in de buurt van de kloof. Daardoor is het makkelijk grote roofvogels waar te nemen die deze akkers gebruiken als activiteitsgebied. Ook raden we aan het uitzichtpunt van de Congosto te bezoeken en de "Camino del Canalillo" voor een beter uitzicht over de kloof en zijn gevleugelde rotsbewoners.


Belangrijkste soorten

Meest representatieve vogelsoort: Steenarend (Aquila chrysaetos)

Standvogels: Rode patrijs, rode wouw, vale gier, sperwer, buizerd, torenvalk, slechtvalk, steenarend, havikarend (zeldzaam), rotsduif, holenduif, houtduif, oehoe (zeldzaam), steenuil, ransuil, hop, groene specht, grote bonte specht, kuifleeuwerik, theklaleeuwerik, boomleeuwerik, rotszwaluw, witte kwikstaart, winterkoning, roodborst, zwarte roodstaart, blauwe rotslijster, grote lijster, merel, Provençaalse grasmus, kleine zwartkop, vuurgoudhaan, staartmees, kuifmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, Vlaamse gaai, ekster, kauw, zwarte kraai, raaf, zwarte spreeuw, spreeuw, huismus, ringmus, rotsmus, vink, Europese kanarie, groenling, putter, kneu, cirlgors, grijze gors, grauwe gors.

Zomergasten: Zwarte wouw, aasgier, slangenarend, dwergarend, zomertortel, koekoek, Moorse nachtzwaluw, gierzwaluw, alpengierzwaluw, bijeneter, boerenzwaluw, huiszwaluw, nachtegaal, blonde tapuit, rode rotslijster, orpheusspotvogel, baardgrasmus, orpheusgrasmus, bergfluiter, grauwe vliegenvanger, wielewaal, roodkopklauwier.

Wintergasten: Havik, smelleken, veldleeuwerik, graspieper, alpenheggenmus, kramsvogel, zanglijster, zwartkop, tjiftjaf, goudhaan, rotskruiper (zeldzaam), keep (zeldzaam), sijs (irruptief), appelvink, geelgors.

Trekvogels: Wespendief, kiekendieven, kraanvogel, houtsnip (zeldzaam), boompieper, waterpieper, gekraagde roodstaart, tapuit, koperwiek, fitis, tuinfluiter, grasmus, bonte vliegenvanger.


Afbeeldingengalerij

  • Olvena. Introduccion 2
  • Olvena. Introduccion 3
  • Olvena. Introduccion 4
  • Olvena. Introduccion 7
  • Olvena. Introduccion
  • aguila real

Kaart 

Olvena