Technische specificaties

Soort route: lineaire route

Vertrekpunt: Colungo

 KM: 2,2

 Duur: 1 h

Hoogteverschil: 186 m

 MIDE: 1-2-2-2

 

Aanreisroute

Neem vanaf Colungo de A-2205 richting Arcusa tot de parkeerplaats van de Barranco de la Portiacha (13 km). Laat uw auto hier staan en ga te voet verder over een pad naar Tozal de Mallata (holte met rotsschilderingen).


Beschrijving van route

Neem vanaf het dorpje Colungo de A-2205 richting Arcusa tot de parkeerplaats van de Barranco de la Portiacha (13 km). Parkeer hier uw auto. Naast de parkeerplaats ligt het buitengewoon mooie uitzichtpunt Mirador del Río Vero, waar u het rotsachtige landschap met lagen zandsteen en conglomeraat kunt bewonderen. Vanaf hier kunt u naar een tweede uitzichtpunt wandelen (Tozal de Mallata, holte met rotsschilderingen) via een smal pad van 1,1 km dat door kreupelhout voert.


Belangrijkste soorten

Meest representatieve vogelsoort: Slechtvalk (Falco peregrinus)

Standvogels: Rode patrijs, rode wouw, lammergier, vale gier, sperwer, torenvalk, slechtvalk, steenarend, rotsduif, holenduif, houtduif, oehoe (zeldzaam), steenuil, ransuil, hop, groene specht, grote bonte specht, kuifleeuwerik, theklaleeuwerik, boomleeuwerik, rotszwaluw, witte kwikstaart, winterkoning, roodborst, zwarte roodstaart, blauwe rotslijster, grote lijster, merel, Provençaalse grasmus, kleine zwartkop, vuurgoudhaan, staartmees, kuifmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, Vlaamse gaai, ekster, alpenkraai, kauw, zwarte kraai, raaf, zwarte spreeuw, spreeuw, huismus, ringmus, rotsmus, vink, Europese kanarie, groenling, putter, kneu, kruisbek (irruptief), cirlgors, grijze gors.

Zomergasten: Zwarte wouw, aasgier, slangenarend, dwergarend, zomertortel, koekoek, Moorse nachtzwaluw, gierzwaluw, alpengierzwaluw, bijeneter, boerenzwaluw, roodstuitzwaluw, huiszwaluw, nachtegaal, blonde tapuit, rode rotslijster, orpheusspotvogel, baardgrasmus, orpheusgrasmus, bergfluiter, grauwe vliegenvanger, wielewaal, roodkopklauwier.

Wintergasten: Havik, smelleken, veldleeuwerik, graspieper, alpenheggenmus, kramsvogel, zanglijster, zwartkop, tjiftjaf, goudhaan, rotskruiper, sneeuwvink (zeldzaam), keep (zeldzaam), sijs (irruptief), appelvink, geelgors.

Trekvogels: Wespendief, kiekendieven, zwarte ooievaar (zeldzaam), kraanvogel, houtsnip (zeldzaam), boompieper, waterpieper, gekraagde roodstaart, tapuit, koperwiek, fitis, tuinfluiter, grasmus, bonte vliegenvanger.


Afbeeldingengalerij

  • halcon peregrino
  • rutatozalmallata
  • rutatozalmallata__2_
  • rutatozalmallata__3_
  • rutatozalmallata__4_
  • rutatozalmallata__5_
  • rutatozalmallata__6_
  • rutatozalmallata__9_

Kaart 

Colungo